PRIVACY POLICY

Polityka prywatności bloga Karolinkasbeauty.blogspot.com

Niniejsza polityka prywatności obejmuje zasady postępowania z danymi osobowymi orz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Karolinkasbeauty.blogspot.com.
Właścicielem bloga jest Olga Żak zamieszkała w Krakowie (Polska). Kontakt z autorem jest możliwy poprzez wiadomość prywatną na email olzak240@gmail.com. Właścicielem bloga jest administrator danych.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:
Administratorka [właścicielka bloga] – Olga Żak zamieszkała w Krakowie (Polska).
Blog Karolinkasbeauty dostępmny jest na platformie blogger pod adresem karolinkasbeauty.blogspot.com.
Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści i zawartości bloga.
• Pliki cookies (tzw.ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, np. tablet, komputer, smatfon. Poza tym informacje można odczytywać przez system teleinformatyczny Administratora.

§2
Dane osobowe

|. Przetwarzanie danych.
1. Administrator danych użytkownika jest wyłącznie opisany §1.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranych od Użytkowników za pomocą email lub wiadomości prywatnej na fanpage.
3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

||. Podanie danych przez Użytkownika.
4a. Podanie swoich danych przez użytkownika jest w pełni dobrowolne.
4b. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na podanie swoich danych może mieć ograniczony dostęp do niektórych funkcji bloga.

|||. Gromadzenie danych przez Administratora.
5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez inne, nieupoważnione osoby za pomocą narzędzi, które udostępnia nam platforma Blogger.
6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7. Administrator nie posiada odpowiednich narzędzi, które pozwoliłyby mu określić czas przechowywania zgromadzonych danych. Nie będą one przechowywane dłużej, niż do zamknięcia bloga.

|V.Podstawa przetwarzania danych
8. Dane w celach opisowych w punkcie §2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Uprawnienia użytkowników
9. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 ptk.7, w szczególności do:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia ich przetwarzania;
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
c. prawo do przenoszenia danych;
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.
§3
Pliki Cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
• zapewnienia prawidłowego funkcjonowania bloga;
• dostosowania zawartości strony do preferencji danego użytkownika;
• w celach statystycznych;
• w celach marketingowych
2. Każdy użytkownik ma możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej w taki sposób, by uniemożliwić przechowywanie plików cookies na urządzenia końcowych Administratora np. komputerze, tablecie, smartfonie.
2a. Dokonanie przez Użytkownika opisanych powyżej czynności może doprowadzić do utrudnienia korzystania z bloga.

§4
Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w celach jego aktywności na blogu.
• kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki bloga.

§5
Pozostałe
• Na blogu będzie można znaleźć posty lub zdjęcia w których pojawić się będą mogły linki do sklepów internetowych, stron producenta, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te będą prowadzić Użytkownika do stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakość tych stron.
• W momencie, kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej, zostaną udostępnione na blogu Karolinkasbeauty.blogspot.com
• Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie zdjęć bez wcześniejszego zapytania o zgodę.

Jako Administrator strony Karolinkasbeauty powierzam dane:
platformie Blogger na której znajdziecie ten blog.


No comments:

Post a Comment

Copyright © 2014 Karolinka's beauty and makeup , Blogger